ارتعاشی بهار صفحه

اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای کش) و تحلیل .

اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای کش) و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در ارتعاش. مقاله 9، دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 77-89 XML اصل مقاله (3915 K). نوع مقاله: یادداشت فنی. نویسندگان. محسن گرامی ؛ نوید سیاه پلو. 1دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان،. 2گروه مهندسی عمران، جهاد دانشگاهی خوزستان.


اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای . - مهندسی عمران

اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای کش) و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در ارتعاش. مقاله 9، دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 77-89 XML اصل مقاله (3915 K). نوع مقاله: یادداشت فنی. نویسندگان. محسن گرامی ؛ نوید سیاه پلو. 1دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان،. 2گروه مهندسی عمران، جهاد دانشگاهی خوزستان.


کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از سیستم‌های کنترل غیر فعال

کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از سیستم‌های کنترل غیر فعال. مقاله 3، دوره 24، شماره 86، بهار 1395، صفحه 31-44 XML اصل مقاله (955 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسنده. آرش‌ بخشی‌پور صداپشته. کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه آزاد شبستر، آذربایجان، ایران. چکیده. یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه.


اثر ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل بر روی کاهش وزن میوه زردآلو

اثر ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل بر روی کاهش وزن میوه زردآلو. مقاله 4، دوره 40، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-70 XML اصل مقاله (766 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2017.13078. نویسنده. فیض اله شهبازی. دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران.


برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه .

برداشت انرژی ارتعاشی با استفاده از تیر یک سردرگیر با دولایه پیزوالکتریک. مقاله 1، دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-9 XML اصل مقاله (1097 K). نوع مقاله: مقاله مستقل. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22044/jsfm.2017.945. نویسندگان. روح اله حسینی ؛ محمدحسن لطافتی؛ سیدسجاد حسینی مقدم. 1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد.


بررسی اندرکنش سازه-تونل دراثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با .

بررسی اندرکنش سازه-تونل دراثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاس شده‌. مقاله 6، دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-97 XML اصل مقاله (741 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22044/tuse.2015.550. نویسندگان. مسعود حاجی علیلوی بناب ؛ حمیدرضا توحیدوند؛ بابک بالازاده. 1دانشیار؛.


مطالعه مروری ارتعاشات وارده به انسان نشسته و ارائه یک مدل .

مطالعه مروری ارتعاشات وارده به انسان نشسته و ارائه یک مدل بیومکانیکی بهینه سرنشین خودرو با استفاده از الگوریتم ژنتیک. مقاله 27، دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 247-256 XML اصل مقاله (553 K). نوع مقاله: پژوهشی کامل. نویسندگان. جواد مرزبان راد ؛ سمیه جمالی‌شخلوی. 1دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران،.


بررسی انتقال پذیری ارتعاش از دسته ارّه موتوری به مچ و بازوی کاربر

ارتعاشات دست- بازو می‌توانند سبب بروز اختلالات اسکلتی، عضلانی و عروقی گردند. ارّه موتوری کاربر خود را تحت تأثیر ارتعاشات شدید دست- بازو قرار می‌دهد. در این مطالعه انتقال‌پذیری ارتعاشات از دسته ارّه موتوری به مچ دست و بازوی کاربر بررسی شده است. سیگنال‌های شتاب ارتعاش در حین کار با ارّه موتوری Stihl- MS230 در سه دور آرام،.


ارتعاشی بهار صفحه,

تحلیل ارتعاشی پنل‌های کامپوزیتی ترمز آیرودینامیکی قطارهای پر‌سرعت

در حال حاضر از آلومینیوم و فولاد به عنوان جنس پنل ترمز آیرودینامیک در قطارهای پر سرعت استفاده میشود اما هدف این مقاله بررسی اثر کامپوزیتها در افزایش فرکانسهای طبیعیو کاهش وزن پنلها در یک زمان است. در این مقاله از کامپوزیت گرافیت اپوکسی (AS4/3501-6) استفاده شده است که در میان کامپوزیتها خواص ارتعاشی بهتری دارد.


اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای کش) و تحلیل .

اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای کش) و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در ارتعاش. مقاله 9، دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 77-89 XML اصل مقاله (3915 K). نوع مقاله: یادداشت فنی. نویسندگان. محسن گرامی ؛ نوید سیاه پلو. 1دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان،. 2گروه مهندسی عمران، جهاد دانشگاهی خوزستان.


اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای . - مهندسی عمران

اثر شرایط تکیه گاهی در ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای کش) و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در ارتعاش. مقاله 9، دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 77-89 XML اصل مقاله (3915 K). نوع مقاله: یادداشت فنی. نویسندگان. محسن گرامی ؛ نوید سیاه پلو. 1دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان،. 2گروه مهندسی عمران، جهاد دانشگاهی خوزستان.


بررسی انتقال پذیری ارتعاش از دسته ارّه موتوری به مچ و بازوی کاربر

ارتعاشات دست- بازو می‌توانند سبب بروز اختلالات اسکلتی، عضلانی و عروقی گردند. ارّه موتوری کاربر خود را تحت تأثیر ارتعاشات شدید دست- بازو قرار می‌دهد. در این مطالعه انتقال‌پذیری ارتعاشات از دسته ارّه موتوری به مچ دست و بازوی کاربر بررسی شده است. سیگنال‌های شتاب ارتعاش در حین کار با ارّه موتوری Stihl- MS230 در سه دور آرام،.


تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق مرکب مستطیلی هدفمند با استفاده از تئوری .

تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق مرکب مستطیلی هدفمند با استفاده از تئوری غیر محلی نمایی تغییر شکل برشی دریک محیط حرارتی. مقاله 72، دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-120 XML اصل مقاله (1199 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. کوروش خورشیدی ؛ ابوالفضل فلاح؛ علی سیاه پوش. 1استادیار؛ دانشکده مهندسی مکانیک،.


تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته‌های مخروطی کامپوزیتی مشبک

تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته‌های مخروطی کامپوزیتی مشبک. مقاله 57، دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-8 XML اصل مقاله (1385 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. مهدی زارعی؛ غلامحسین رحیمی. 1دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 2استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،.


نشریه علمی ترویجی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات · چهارمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات · سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات · دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات · اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات · نشریه علمی - ترویجی "صوت و ارتعاش"، سال اول،شماره1، بهار 1391.


بررسی ارتعاشات یک سیستم غیرخطی دو درجه آزادی در شرایط تشدید هم .

در بررسی ارتعاشات سازهها، مدلسازی خطی ممکن است غیردقیق و یا گمراهکننده باشد. . در این مقاله ارتعاشات غیرخطی یک سیستم دو درجه آزادی شامل سیستم اصلی و جاذب، در حالت تشدید همزمان ثانویه و داخلی مورد مطالعه قرار گرفتهاست. فنرها و دمپرهای . مقاله 2، دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار 1393، صفحه 21-42 XML اصل مقاله (320 K).


تحلیل حساسیت دیفرانسیلی میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی

در این مقاله رفتار میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی، که دو درجه آزادی در راستای حسگر و یک درجه آزادی در راستای تحریک دارد، پس از بررسی مدل کامل سیستم شامل بخشهای مکانیکی و الکتریکی، با استفاده از روش تحلیل حساسیت گرافیکی و دیفرانسیلی مطالعه و تحلیل . مقاله 9، دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 121-130 XML.


مقالات پذیرفته شده تا به امروز جهت انتشار در شماره بهار و تابستان 1396

. آشوب نامعین طراحی و پیاده سازی سیستم فرودخودکار برای هواپیمای بدون سرنشین بر اساس سیستم ناوبری تصویری زمین پایه بررسی تجربی جریان ناپایا حول یک مدل استوانه بهمراه سه صفحه عمود برآن بهینه سازی با قابلیت اطمینان در برداشت کننده انرژی از ارتعاشات موتور هواپیمای بدون سرنشین بررسی عددی تاثیر هندسه سطح مقطع.


راهنمای کاربر ارتعاشات میرا هادی علی اکبریان دکتر ه نصیرالدین خواج .

راهنمای کاربر. ارتعاشات میرا. دکتر. هادی علی اکبریان. دانشگاه. صنعتی. خواج. ه نصیرالدین. طوسی، دانشکده برق و کامپیوتر. بهار،. 1396 . توضیح مختصری از ارتعاشات میرا. 1. یک سامانهٔ جرم. -. فنر. -. دمپر با جرم m. ،. ابت فنریتث k. و. ضریب میرایی c. را در حالت . بر روی صفحه باز می شود. "شکل. 1". می توانید معادله ورودی خود را با.


ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻗﻄﺎر ﻣﺘﺮوي ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﺮ ﺑﻨﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ - دانشگاه جامع امام حسین

17 نوامبر 2015 . ﺑﻬﺎر. 1395. 1w. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻧﺒﻮد ﺟﺎي ﭘﺎرك ﻣﻨﺎﺳﺐ در. ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺎرﻫﺎي زﯾﺮ. زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ. ﺿﺮوري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺒﻮر ﻗﻄﺎرﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ .. ﺷﺪن دﯾﻮارﻫﺎ از ﺻﻔﺤﻪ. ﺧﻮد و ﺧﺮاﺑﯽ. ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺷﻮد. ﺑﻪ. دﻟﯿـﻞ. اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺟﻬﺖ اﻓﻘﯽ ﺿﻌﯿﻒ. ﺗﺮ اﺳﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ارﺗـﻌـﺎﺷـﺎت. ﻣﻨﺘﻘﻞ. ﺷﺪه ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻧﻮﺳﺎن ﻋﻤﻮدي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از.


فصلنامه آموزش مهندسی ایران - فهرست مقالات

دوره 17، شماره 65، بهار 1394، صفحه 35-58. محمد اخوان؛ عبدالحسن بصیره؛ سینا . دوره 16، شماره 61، بهار 1393، صفحه 155-170. یوسف یاسی. مشاهده مقاله; | اصل مقاله (555 K). 4. استفاده از نوسانگر هیدرولیکی بنوموسی برای تدریس ارتعاشات واهلشی (جام تانتالوس ونوسانگرهیدرولیکی بنوموسی). دوره 15، شماره 59، پاییز 1392، صفحه 115-.


ارﺗﻌﺎﺷﺎت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه - شهید عباسپور - دانشگاه شهید بهشتی

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و. ارﺗﻌﺎﺷﺎت. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،. ﭘﺮدﯾﺲ. ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر. داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ. و اﻧﺮژي. ﺑﻬﺎر. 1394 ... روي ﺻﻔﺤﻪ داﯾﺮه. اي ﺷﮑﻞ. ،. ﻣﯽ. ﺗﻮان. اﺧﺘﻼف ﻓﺎز. را. ﺧﻮاﻧﺪ . روش آزﻣﺎﯾﺶ. : -1. ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن. ﺳﺨﺘﯽ ﻓﻨﺮ. ،. ﯾﮏ وزﻧﻪ. 800. ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻓﻨﺮ. ﺑﻪ ﺗﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و. ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺗﯿﺮ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﯿﺪ . -2. ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن. ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ. ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ،. ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ.


بهار ایران - موسیقی

نخستین اثر ضبط‌شدهٔ صبا قطعهٔ زرد ملیجه با ویولن بود که در میان دو بند سرود ای وطن با صدای روح‌انگیز در سال ۱۳۰۶ در قالب صفحه تولید شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. ابوالحسن صبا، . زمانی که نت‌های موسیقی روی این سیم‌ها نواخته می‌شوند، ارتعاشات از طریق سه سیم اصلی و درون بدنه تشدید شده و صدا را بوجود می‌آورند. این اصل که به.


تجزیه و تحلیل مختصات نرمال طیف ارتعاشی و سد پتانسیل چرخشی .

بهار. 1939. مجله. شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی. ( JQCS ). متیل در این ترکیب. را به صورت نواری پهن و قوی در. -1 cm. 03. مشاهده کردند ]. 9. [. این محققین با استفاده از .. ارتعاش. داخل صفحه ای و. 3. ارتعاش خارج صفحه ای است. تحلیل مختصات طبیعی فرکانسهای ارتعاشی تری فلورو استن در جدول. 2. و فرکانس های. محاسبه شده در سطوح.


پژوهشنامه حمل و نقل - فهرست مقالات

1. یک روش ابتکاری برای یک مسئله‌ی دو هدفه حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحران. صفحه 1-22. رضا اشتهادی؛ مجید سالاری؛ سمیه الهیاری. مشاهده مقاله; | اصل مقاله (1287 K). 2. تحلیل ارتعاشات غیرخطی یک واگن مسافری شش درجه آزادی و استفاده از جاذب دینامیکی در حالت تشدید اولیه و بهینه‌سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک. صفحه 23-46.


Pre:دستگاه آسیاب ذرت
Next:210 سنگ شکن هیدرولیکی